images from last night’s 4-11 from Josh Boyajian

Chicago Fire Department

Josh Boyajian photo

Chicago Fire Department

Josh Boyajian photo

Chicago Fire Department

Josh Boyajian photo

Chicago Fire Department

Josh Boyajian photo

Chicago Fire Department

Josh Boyajian photo

Chicago Fire Department

Josh Boyajian photo