From Josh Boyajian:

River Forest fire truck

River Forest Truck 219. J2013 Smeal 105′ RM 2000/400. Josh Boyajian photo

River Forest fire engine

River Forest Engine 226 1993 Spartan Gladiator/Darley 1500/750. Josh Boyajian photo

River Forest fire engine

River Forest Engine 222 2002 Spartan Gladiator/Darley 1500/750 . Josh Boyajian photo